logo

 

 

Zwoeger 

 

Zwoegerziekte (maedi-visna) is een besmettelijke longaandoening bij schapen, die veroorzaakt wordt door een lentivirus, die behoort tot de retrovirussen. De ziekte is verwant aan Caprine arthritis encephalitis (CAE), die bij geiten voorkomt.

 

 

De ziekteverschijnselen zijn sterke vermagering, ademhalingsmoeilijkheden (zwoegende ademhaling), uierproblemen en minder melkgift. Uiteindelijk sterft het schaap. Plotselinge sterfte kan plaatsvinden na inspanning, opjagen of bijkomende infectie.

 

 

De besmetting vindt plaats via de melk of de uitademingslucht. Niet alleen schapen maar ook geiten kunnen het virus doorgeven. Geiten krijgen geen zwoegerziekte, de ziekte is diersoortspecifiek. Na een infectie duurt het maanden en soms jaren voor er antistoffen tegen het virus in het bloed aanwezig zijn. De eerste ziekteverschijnselen verschijnen nog later. Hierdoor komt de ziekte voornamelijk voor bij oudere dieren. Er is geen behandeling voor en vaccinatie of inenting is er niet.

 

 

 

Copyright © 2019 herdwickschapen.nl Alle rechten voorbehouden.